Instalacje i pomiary elektryczne

Firma ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNY – Marek Oleniacz specjalizuje sie w wykonywaniu pomiarów elektrycznych oraz robót instalacyjnych dla instytucji, firm, oraz klientów indywidualnych.

Oferta
Nasza Oferta

Oferta w zakresie instalacji elektrycznych

Pomiary elektryczne odbiorcze oraz kontrolne

 • badanie skuteczności samoczynnego wyłączenia
 • impedancja pętli zwarcia (skuteczność zerowania)
 • badania stanu instalacji odgromowej
 • pomiar rezystancji izolacji obwodów i kabli
 • sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych
 • badania oświetlenia
 • badania elektronarzędzi
 • badania silników elektrycznych
 • badania styczników
 • badania parametrów wyłączników RCD (różnicowo-prądowych)
 • oględziny instalacji elektrycznej
 • inne specjalistyczne pomiary elektryczne

Obiekty

 • budynki użyteczności publicznej
 • firmy produkcyjne
 • obiekty handlowe
 • budynki służby zdrowia
 • place budów
 • domy prywatne
 • inne obiekty

Pomiary oświetlenia

Pomiary oświetlenia wymagane są tam, gdzie przebywają ludzie i obowiązują normy dotyczące poziomu natężenia oświetlenia (mieszkania, biura, zakłady pracy, obiekty użyteczności publicznej).

 • kontrola natężenia oświetlenia stanowiska pracy
 • kontrola równomierności oświetlenia pomieszczeń
 • kontrola natężenia oświetlenia awaryjnego

Roboty elektroinstalacyjne

Wykonawstwo instalacji elektrycznych w pełnym zakresie

 • montaż szaf sterowniczych
 • montaż instalacji kontrolno-pomiarowych
 • montaż instalacji sterowniczych
 • wykonawstwo instalacji odgromowych
 • wykonawstwo instalacji elektrycznych silnoprądowych
 • wykonawstwo instalacji elektrycznych budynków
 • wykonawstwo sieci elektrycznych napowietrznych i kablowych
 • wykonawstwo sieci oświetlenia ulicznego
 • wykonawstwo instalacji elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym
 • wykonawstwo instalacji fotowoltaicznych
 • wykonawstwo instalacji teleinformatycznych

Obszar świadczenia usług

Działamy na terenie południowej Polski, głównie na obszarze województwa podkarpackiego (Rzeszów, Krosno, Sanok, Brzozów), ale także na obszarze województwa małopolskiego (Kraków, Tarnów).