Instalacje i pomiary elektryczne

Firma ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNY – Marek Oleniacz specjalizuje sie w wykonywaniu pomiarów elektrycznych oraz robót instalacyjnych dla instytucji, firm, oraz klientów indywidualnych.

Oferta

O nas

Firma została założona w roku 2000. Od tamtego czasu nieprzerwanie świadczy usługi elektryczne na terenie południowej Polski, głównie na obszarze województwa podkarpackiego (Rzeszów, Krosno, Sanok, Brzozów), ale także na obszarze województwa małopolskiego (Kraków). Na swoim koncie ma roboty podwykonawcze dla firm świadczących usługi ogólnobudowlane, dla firm specjalizujących się w technice grzewczej oraz dla klientów indywidualnych.

Uprawnienia

Wszystkie pomiary elektryczne dokumentowane są według obowiązujących norm i przepisów. Posiadamy wymagane uprawnienia na wykonywanie i kierowanie robotami elektrycznymi w zakresie sieci elektrycznych, sieci ciepłowniczych, sieci gazowych oraz ogólnobudowlanym.

Sieci elektryczne

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.

 • Eksploatacji - Uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji sieci na stanowisku eksploatacji.
 • Dozoru  - Uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji sieci na stanowisku dozoru.
 • Budowlane – Do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie na stanowisku majstra budowlanego i kierowania w powierzonym zakresie robotami  budowlanymi w zawodzie elektromontera.
 • PPN – Prace pod napięciem w sieciach do 1 kV (linie napowietrzne, linie kablowe, urządzenia rozdzielcze).
Sieci i instalacje teleinformatyczne

Pomiary oraz instalacje fotowoltaiczne.

 • Certyfikat ukończenia szkolenia i nabycia umiejętności zawodowych w zakresie wykonywania połączeń światłowodowych i połączeń opartych o kable miedziane oraz w zakresie elektroniki i teleinformatyki.
 • Certyfikat Emiter Net uprawniający do wykonywania projektów i nadzoru instalacji okablowania strukturalnego Emiter Net, oraz kwalifikowania do objęcia ich 25-letnią gwarancją.
 • Certyfikat uprawniające do montażu lini opto-telekomunikacyjnych oraz obsługi spawarek światłowodowych FUJIKURA.
Sieci i urządzenia ciepłownicze

Urządzenia wytwarzające, przetwarzajcie i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.

 • Eksploatacji - Uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji sieci na stanowisku eksploatacji.
 • Dozoru  - Uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji sieci na stanowisku dozoru.
Sieci i urządzenia gazowe

Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

 • Eksploatacji - Uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji sieci na stanowisku eksploatacji.
 • Dozoru  - Uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji sieci na stanowisku dozoru.